Jiří Petrdlík - umělecký vedoucí

IMG_3509Jiří Petrdlík vystudoval Akademii múzických umění v Praze pod vedením prof. Miroslava Košlera, Miriam Němcové, Jiřího Bělohlávka a dalších. Své vzdělání si doplnil na mistrovském kurzu šéfdirigenta Newyorské filharmonie Kurta Masura ve Wroclawi. V letech 2002–2009 byl postupně angažován jako dirigent Národního divadla v Brně a šéfdirigent Městského divadla v Brně, od roku 2005 je dirigentem Divadla J. K. Tyla v Plzni. Pravidelně spolupracuje s našimi i zahraničními symfonickými orchestry (např. Český národní symfonický orchestr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Severočeská filharmonie Teplice, Jihočeská filharmonie České Budějovice, Moravská filharmonie Olomouc, Orchestre National de Capitol du Toulouse, Wroclawská filharmonie) a s Národním divadlem v Praze. V roce 2012 se stal šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Káhirského symfonického orchestru. K jeho dosavadním úspěchům patří i působení na významných zahraničních operních scénách, mj. Théatre du Capitole Toulouse, Teatro di Messina a North Texas Opera. Výrazných úspěchů dosáhl jako hlavní hostující dirigent Mazowieckého hudebního divadla ve Varšavě. Jeho široký repertoár zahrnuje skladby nejrůznějších hudebních žánrů, stylů a epoch. V rámci své nahrávací činnosti často věnuje pozornost zřídka uváděným dílům českých i světových autorů. Věnuje se i činnosti muzikologické (Univerzita Karlova), publikační a pedagogické (Konzervatoř J. Ježka v Praze). Je členem výboru Společnosti Antonína Dvořáka a zakládajícím členem Společnosti Zdeňka Fibicha. V letech 2002–2009 působil jako sbormistr VUS UK. Od roku 2010 stojí v čele Pražského smíšeného sboru, s nímž již o rok dříve získal cenu Zlatého pásma v Mezinárodní sborové soutěži Praga Cantat.

Odkaz na webové stránky: www.jiripetrdlik.cz

 

Jan Steyer - druhý dirigent

IMG_3506Jan Steyer vystudoval hru na varhany a dirigování na Pražské konzervatoři. Po absolutoriu pokračoval  v dalším studiu těchto oborů na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Mimo studium se aktivně účastnil mnoha mistrovských kurzů vedených předními světovými hudebními osobnostmi a zaměřených na interpretaci staré i soudobé hudby. Již během studií na konzervatoři získával dirigentskou praxi jako umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního ansámblu Collegium Carmina Antiqua zabývajícího se interpretací staré hudby a posléze působil jako sbormistr Pražského dívčího sboru. Jako varhaník vystupuje sólově i s mnoha pěveckými sbory a orchestry (mj. s Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem). Umělecky se podílel na natáčení několika CD jako interpret i jako hudební režisér a nahrává také pro Český rozhlas a Českou televizi. Koncertoval již ve většině zemí Evropy a v Japonsku. Kromě sbormistrovské práce s Pražským smíšeným sborem je zároveň dirigentem Jindřichohradeckého symfonického orchestru a uměleckým vedoucím Pěveckého sboru ČVUT Praha.